Obchodní podmínky

Provozovatel

Lightman eShop

Provozovatelem tohoho elektronického obchodu na doméně lightman.cz je:

LIGHTMAN s.r.o.
Sídlo: Rečkova 1652/4, 13000 Praha 3 – Žižkov (Není kamenná prodejna!)
Společnost / Právnická osoba zapsána v OR: Městský soud v Praze, C.123776

IČ: 27880389
DIČ: CZ27880389 (plátce DPH)

Obchodní podmínky společnosti LIGHTMAN s.r.o. (dále „Provozovatel“) jsou v souladu s platnými právními předpisy ČR.

Dodací podmínky

Vámi objednané zboží bude expedováno do 24 hodin od přijetí platby zadané objednávky (v případě platby převodem, čekáme na připsání částky na náš bankovní účet). O provedené expedici zboží budete informováni a to e-mailem, anebo telefonicky.

V případě, že zboží nebude možné do 24 hodin expedovat, budete o této skutečnosti a důvodech co nejdříve informováni našimi pracovníky. Na základě vzájemné dohody pak bude stanoven náhradní termín dodání.

Doba dodání zboží je dána dobou expedice a dobou přepravy zboží zvolenou přepravní společností. Obvyklá doba dodání je 24 až 48 hodin.

Jednotlivé prodeje se uzavírají na základě objednávek Zákazníka vytvořených / zadaných v tomto elektronickém obchodě na doméně lightman.cz nebo na základě dat uvedených v tomto obchodě.

V případě objednávání přímo prostřednictvím elektronického obchodu se cenová úroveň vyplní automaticky na základě formuláře objednávky, potvrzeného Zákazníkem.

V případě objednávání zboží mimo systém elektronického obchodu (písemně poštou nebo e-mailem, telefonicky apod.) je v případě sporu pro stanovení ceny rozhodující datum odeslání. V případě, že cena na objednávce je nižší než cena vypočítaná Provozovatelem, musí být upravená objednávka potvrzena Zákazníkem.

Záruční podmínky

  • Na veškeré nabízené zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, není-li stanoveno jinak.
  • Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.
  • Jakákoliv vada musí být oznámena bezprostředně při převzetí zásilky od doručovatele. Na další reklamace nebude podle smluvních obchodních podmínek brán zřetel.
  • U chemických světel se záruka nevztahuje rovněž na jejich vypotřebování.
  • Baterie přiložené u výrobků nejsou součástí záručních podmínek.

Reklamace

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci u Prozovatele tohoto elektronického obchodu. Zákazník je povinen uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Vrácení zboží

Právo na vrácení zboží platí 14 dnů od data doručení zboží. Zboží nesmí být poškozené a musí být zabalené v původním obalu. Zboží se zasílá na adresu Provozovatele.

Způsob platby

Platba objednaného zboží probíhá bankovním převodem a to zasláním celkové ceny objednávky na bankovní účet Provozovatele: 213923650 / 0300 (ČSOB) pod vygenerováným Variabilním symbolem (číslo objednávky).

Další možností je platba na dobírku (platba při převzetí zboží od dopravce) a to dle možností zvoleného dopravce.

Přepravné a balné

Každá zásilka je zpoplatněna paušální částkou: 150 Kč včetně DPH.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané Provozovatelem ode dne jejich vyhlášení.

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice Provozovatele, si Provozovatel vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost Provozovatel vyhlásí vhodným způsobem minimálně měsíc předem.

Není-li výše uvedeno jinak, řídí se veškeré Dodací podmínky platnými právními předpisy ČR.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 05.06.2002.

Item added to cart.
0 items - 0,00